BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

 

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim podjęte podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 31 stycznia 2006r.

Jednym z ustawowych zadań nałożonych na samorząd powiatowy jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na względzie wielką liczbę czynników wpływających na stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Rada Powiatu Poznańskiego zwraca szczególną uwagę na kilka z nich.

1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i stanie bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie powiatu poznańskiego.

2. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Starosty Poznańskiego o pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu poznańskiego w 2005 roku.

3. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje do wszystkich organów administracji państwowej i samorządowej, w szczególności do Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, o jak najszybsze przeprowadzenie remontu siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Rada Powiatu Poznańskiego deklaruje swoje zaangażowanie finansowe w realizację tego przedsięwzięcia.

4. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się z apelem do odpowiednich podmiotów o podjęcie działań zmierzających do pozyskania budynku dla Komisariatu Policji w Czerwonaku oraz prowadzenie prac modernizacyjnych w pozostałych komisariatach na terenie powiatu poznańskiego.

5. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży o współpracę w celu ograniczenia przestępczości nieletnich, przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. Rada Powiatu Poznańskiego docenia zaangażowanie Gmin Powiatu Poznańskiego w poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i apeluje o dalsze aktywne wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-02-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-02-07 10:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 15:13

« wstecz

Banery