BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc w sfinansowaniu zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".

 

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie do 250.000,00 zł w roku 2006 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w ciągu trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania po upływie sześciomiesięcznego okresu karencji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXVIII/350/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r. 

 

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" jest korzystną formą finansowania zadań ekologicznych.

Zgodnie z ustalonymi zasadami, po realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość umorzenia 5% kwoty pożyczki. Przedmiotowa pożyczka charakteryzuje się korzystnym okresem spłaty, możliwością uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych oraz oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli (od dnia 01.02.2006 stopa redyskonta weksli zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego wynosi 4,50%).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-02 12:25
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 08:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6492
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56