BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/II/2006

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Likwiduje się Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:

do uchwały nr XXXVIII/353/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 28 lutego 2006r.

 

Rada Powiatu Poznańskiego podjęła 31 stycznia br. uchwałę Nr XXXVII/344/II/2006 w sprawie zamiaru likwidacji LO w Murowanej Goślinie. Powodem jej podjęcia był fakt, iż zmniejszające się zainteresowanie kształceniem w tej szkole zmusiło powiat do reorganizacji kształcenia w tamtym rejonie. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie kształcą się obecnie w Liceum Ogólnokształcącym w Bolechowie i bez przeszkód mogą ukończyć tę szkołę.

Przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły konieczne było powiadomienie rodziców uczniów i kuratora oświaty. Czynności te zostały wykonane. Likwidacja szkoły jest możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ten warunek również został spełniony i obecnie możliwe jest podjęcie uchwały o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-02 12:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 09:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6473
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40