BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/354/II/2006

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawców w wysokości 400,00zł. 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawców wartości 1 punktu w wysokości:

- 6,00 zł   dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- 9,00 zł   dla Zarządu Dróg Powiatowych w Koziegłowach

- 6,00 zł   dla Powiatowego Urzędu Pracy

- 6,00 zł   dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- 6,00 zł   dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

- 6,00 zł   dla Domu Dziecka w Kórniku

- 6,00 zł   dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

- 6,00 zł   dla Zespołu Szkół w Bolechowie

- 6,00 zł   dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

- 6,00 zł   dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu

- 6,00 zł   dla Zespołu Szkół w Rokietnicy

- 6,00 zł   dla Zespołu Szkół w Mosinie

- 6,00 zł   dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie

- 6,00 zł   dla Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku

- 6,00 zł   dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

- 6,00 zł   dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie

- 6,00 zł   dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie

- 6,00 zł   dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu

- 6,00 zł   dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu

- 6,00 zł   dla Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIV/12/II/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ze zmianami. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:

do uchwały nr XXXVIII/354/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 28 lutego 2006r. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami) pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z radą powiatu, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Część kierowników jednostek organizacyjnych wystąpiła do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskami o urealnienie wartości punktu dla ustalenia wysokości wynagrodzeń. Wprowadzenie zaproponowanych zmian we wszystkich jednostkach pozwoli kierownikom jednostek podległych powiatowi na bardziej racjonalne ustalenie wynagrodzeń pracowników.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-02 12:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6493
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56