BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/355/II/2006

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.04.102.1055, Dz.U.02.214.1806), oraz art. 47, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.03.203.1966 z późniejszymi zmianami: Dz.U.05.249.2104) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Powiat Poznański udziela dotacji w kwocie 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację niezbędnych celów na terenie powiatu poznańskiego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 

 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a Miastem Poznań w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powyższych środków.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:

do uchwały nr XXXVIII/355/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 28 lutego 2006r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

 

Przekazanie środków finansowych zapisanych w budżecie powiatu poznańskiego w dziale:

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - w wysokości 115.000,00 zł,

- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - w wysokości 20.000,00 zł,
- 75414 Obrona Cywilna - w wysokości 25.000,00 zł,

umożliwi realizację planowanych zadań przez Powiat Poznański w zakresie kontynuacji prac remontowo-modernizacyjnych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie poprzez wykonanie remontu dojazdu i placu manewrowego przed jednostką oraz remontu pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wykładowe ośrodka szkolenia sportów pożarniczych oraz pomieszczeń zastępczych wraz z wykonaniem instalacji awaryjnego zasiania dla powiatowego zespołu reagowania kryzysowego.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie KMPSP planuje utworzyć Ośrodek Szkolenia PSP. Baza ośrodka będzie mogła być wykorzystywana przez jednostki OSP do przeprowadzenia szkoleń doskonalących w sporcie pożarniczym na specjalistycznych torach przeszkód. Sala wykładowa posiadać będzie również zasilanie awaryjne oraz łącza telekomunikacyjne w związku z planowanym wykorzystaniem jej na zastępcze miejsce pracy dla zespołu reagowania kryzysowego wmyśl przepisów wykonawczych do ustawy o stanie klęski żywiołowej.

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-02 12:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 09:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6479
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46