BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/357/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2005 roku.

załącznik do uchwały nr XXXIX/357/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXXIX/357/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-03-30 08:55

Uchwała Nr XXXIX/358/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego w roku 2005.

załącznik do uchwały nr XXXIX/358/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXXIX/358/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-03-30 09:11

Uchwała Nr XXXIX/359/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Banery