BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XL/360/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2005 rok.

Uchwała Nr XL/361/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna.

Uchwała Nr XL/362/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006.

załącznik do uchwały nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-05-02 10:56
  • zmodyfikował: Cenkier Karol
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-02 10:56

Uchwała Nr XL/363/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Banery