BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/361/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna § 2 otrzymuje brzmienie:
"Wpłaty na kapitał zakładowy Spółki będą dokonane w postaci wkładów pieniężnych lub niepieniężnych". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XL/361/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna.

Uchwała Nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19.12.2003 r. była podstawą utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności GOSMA. Spółka w dniu 20.02.2004 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki zmieniła firmę na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie. Z dniem 20.02.2004 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę przejął udzielanie świadczeń zdrowotnych od Zespołu Klinik Specjalistycznych Szpital w Puszczykowie.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. określenie zasad wnoszenia wkładów.
Nowelizacja uchwały Rady Powiatu Poznańskiego umożliwi Powiatowi wnoszenie na poczet kapitału zakładowego spółki zarówno wkładów pieniężnych jak i wkładów niepieniężnych (aportów).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-05-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-05-02 10:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 14:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4786
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 08:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44