BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLI/364/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
pracy skazanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLI/365/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uchwała Nr XLI/366/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
udzielenia dotacji dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku.

Uchwała Nr XLI/367/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
udzielenia dotacji dla Gminy Tamowo Podgórne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym.

Uchwała Nr XLI/368/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
powierzenia prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, gminie Kórnik.

Uchwała Nr XLI/369/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
warunków i trybu przyznawania nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

załączniki do uchwały nr XLI/369/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 maja 2006 r.

drukuj (załączniki do uchwały nr XLI/369/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 maja 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-06-02 09:08

Uchwała Nr XLI/370/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Uchwała Nr XLI/371/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
skargi p. ……………….*, zamieszkałej w …………………*, z dnia 5 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr XLI/372/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr XLI/373/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Banery