BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLI/365/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie: przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na podstawie: art. 13, ust. 3 i 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. Nr 7, poz. 58 z 2002 r. z późniejszymi zmianami: Dz.U.01.100.1084, Dz.U.02.74.676, Dz.U.02.115.996, Dz.U.02.19.185, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.01.110.1189, Dz.U.02.81.731, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.03.130.1188, Dz.U.03.137.1302, Dz.U.02.176.1457, Dz.U.03.113.1070, Dz.U.03.166.1609, Dz.U.03.192.1873, Dz.U.03.90.844, Dz.U.03.130.1190, Dz.U.03.210.2036, Dz.U.04.179.1842, Dz.U.04.171.1800, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.04.273.2703, Dz.U.04.277.2742, Dz.U.05.10.70, Dz.U.05.164.1365, Dz.U.05.169.1411) oraz art. 174. ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami: Dz.U.05.169.1420, Dz.U.06.45.319) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Powiat Poznański przekazuje dotację celową w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu porozumienia określającego sposób przekazania dotacji i jej rozliczenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLI/365/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r. 

w sprawie: przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Przekazanie środków finansowych zapisanych w budżecie powiatu poznańskiego w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji w wysokości 60.000,00 zł umożliwi Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego sprzętu łączności, wyposażenia techniki biurowej, sprzętu kwaterunkowego dla komisariatów policji z terenu powiatu poznańskiego.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.06.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-06-02 08:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 08:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7527
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:11