BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLI/369/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie: warunków i trybu przyznawania nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

Rada Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 Nr 155 poz. 1298) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Zawodnicy występujący w klubach sportowych mających siedzibę na terenie powiatu poznańskiego, za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać nagrody.
2. Warunki i tryb przyznawania nagród o którym mowa w pkt. 1 określa Regulamin przyznawania nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wydatki związane z przyznaniem nagród finansowane będą z budżetu powiatu poznańskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLI/369/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie: warunków i trybu przyznawania nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Powiat Poznański pragnie docenić wysiłek i zaangażowanie młodych ludzi, osiągających wysokie wyniki sportowe. W związku z powyższym, w oparciu o ustawę o sporcie kwalifikowanym, zasadne jest ustalenie sposobu nagradzania zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Nagrody z pewnością stanowić będą wsparcie dla zawodników.
Wobec powyższego podjęcie uchwały regulującej warunki i tryb przyznawania nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu powiatu poznańskiego jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.06.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-06-02 09:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 09:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7531
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43