BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLI/372/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051, ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/363/I1/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006r . 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLI/372/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

Uchwała Nr XL/363/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego została podjęta po ukazaniu się zmian w Ramowym planie realizacji działania, który umożliwia wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie finansowej. Treść regulaminu była konsultowana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Nastąpiła jednak zmiana w interpretacji stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przez co przekazywanie stypendiów dla uczniów byłoby zagrożone (konieczne jest określenie na poziomie regulaminu dopuszczalnej miesięcznej liczby godzin nieusprawiedliwionych). Dlatego zasadne jest unieważnienie poprzedniej uchwały i przyjęcie nowej, ze zmienionym regulaminem.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.06.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-06-02 09:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 10:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7520
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03