BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Bernard Raczkowski
tel.: 61 8410-663
e-mail: bernard.raczkowski@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 233

Z-ca Dyrektora Wydziału
Violetta Wesołek
tel.: 61 8410-567
e-mail: violetta.wesolek@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 236

Kadry:
tel.: 61 8410-571
tel.: 61 8410-648
tel:  61 8410-685
II piętro, pok. 235


Płace:
tel.: 61 8410-543
tel.: 61 8410-695
tel.: 61 8410-776
II piętro, pok. 236

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1) opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,

2) opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,

3) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,

4) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,

5) prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,

6) sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,

7) prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,

8) opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,

9) prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

10) planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji  płacowej,

11) naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,

12) rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,

13) naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek na ubezpieczenie społeczne,

14) sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,

15) prowadzeniem  we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na  stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

16) opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,

17) koordynowaniem  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

18) koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

19) opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,

20) monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,

21) prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.

  • autor informacji: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 31.10.2006
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2006-10-31 11:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 09:30

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 9632 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-02 09:30 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-05-18 15:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.