BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1675/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

 w sprawie:
1. Wykonania w trybie zapytania o cenę operatu szacunkowego dla potrzeb: 1) ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m2 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego położonego w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 dla potrzeb sprzedaży 2) ustalenia czynszu dzierżawczego dla gruntu, o którym mowa pkt 1, dla potrzeb dzierżawy 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-08-18 11:07
Uchwała Nr 1676/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na stworzenie wersji niemiecko­- i francuskojęzycznej strony internetowej powiatu poznańskiego oraz tłumaczenie tekstów z serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl na język niemiecki i francuski na potrzeby nowo utworzonych stron.
Uchwała Nr 1677/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2006/2007
Uchwała Nr 1678/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007
Uchwała Nr 1679/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego na łamach „Aktualności Targowych” Tour Salon 2006
Uchwała Nr 1680/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.
 
w sprawie:
ogłoszenia o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Domu Dziecka w Kórniku- Bninie.
Uchwała Nr 1681/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zmianę umowy WA 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działałność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś Mielżynskiego 5a - III Etap".
Uchwała Nr 1682/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

 w sprawie:
przeznaczenia kwoty 4 500 złotych + 22% VAT na udział w „Dniach Pyrlandii”, odbywających się 2 i 3 września 2006 roku.
Uchwała Nr 1683/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego podczas spotkań Mistrzostw Europy Juniorów w piłce nożnej do lat 19, rozgrywanych w gminie Pobiedziska.

Banery