BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/385/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 19, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 22 otrzymuje brzmienie:
"§ 22. 1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej Radni głosują jawnie w sposób imienny, stosując elektroniczny system głosowania. Radny loguje się do systemu po podpisaniu listy obecności.
2. W szczególnych przypadkach Radni głosują w sposób jawny przez podniesienie ręki
3. Wyniki głosowania jawnego imiennego oraz głosowania jawnego przez podniesienie ręki ogłasza przewodniczący obrad.
4. Wydruk głosowania jawnego, imiennego podpisany przez przewodniczącego obrad stanowi załącznik do protokołu z sesji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/385/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r. 

Zmiana w Statucie Powiatu Poznańskiego związana jest z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2005 r. do Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska".
Jednym z zadań rady powiatu w ramach realizacji tego programu oraz zasady przejrzystości było wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu powiatowego głosowania imiennego. Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o głosowaniu poszczególnych radnych.
Po wprowadzeniu zasady głosowania imiennego w pracy rady powiatu będzie istniał obowiązek kompletnego dokumentowania procesu podejmowania decyzji poprzez zapis sposobu głosowania poszczególnych radnych. Wyborcy będą mieli dostęp w protokołach do stanowiska poszczególnych radnych w interesujących ich kwestiach.
Wprowadzenie tej zasady wymaga zmiany § 22 Regulaminu Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Poznańskiego.
W celu poznania opinii mieszkańców w tej kwestii przeprowadzono badanie ankietowe w formie pisemnej – ankieta o charakterze anonimowym.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 13:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 13:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11039
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15