BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/390/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/390/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie: nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest powiatową jednostką pomocy społecznej utworzoną uchwałą Nr IV/21/99 Rady powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) wskazuje, że powiatowa jednostka budżetowa winna działać na podstawie statutu nadanego przez Radę powiatu. Przedmiotowy projekt stanowi realizację ww. obowiązku.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 14:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11037
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15