BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/392/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: przyjęcia lokalnej procedury konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem powiatu poznańskiego do drugiego etapu programu "Przejrzysta Polska" tworzy się lokalną procedurę konsultacji społecznych, której zasady określa przedmiotowa uchwała. 

§ 2. 1. Lokalna procedura konsultacji społecznych została opracowana z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, pracowników samorządowych i radnych.
2. Wypracowana procedura ma na celu zwiększenie roli mieszkańców powiatu poznańskiego w tworzeniu wizji jego przyszłości poprzez możliwość wyrażenia swojego stanowiska w odniesieniu do planowanych koncepcji rozwoju.

§ 3. Lokalna procedura konsultacji społecznych uruchamiana jest w każdym przypadku, którego przedmiot sprawy dotyczy:
1. strategii rozwoju powiatu poznańskiego,
2. planu rozwoju lokalnego,
3. strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 4. W przypadku rozpoczęcia konsultacji, których tematyka dotyczy zagadnień wymienionych w par. 3, mieszkańcy powiatu poznańskiego zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem biuletynu powiatu poznańskiego, jak również strony internetowej www.powiat.poznan.pl. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do w/w zagadnień prowadzone będą następujące działania:
- spotkania z mieszkańcami,
- internetowa sonda opinii publicznej.
2. Uwagi i sugestie uzyskane w trakcie w/w działań będą analizowane i uwzględniane przy konstruowaniu ostatecznych zapisów dokumentu.
3. Poprawki do ostatecznej wersji zapisów, mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli wnosić na specjalnie utworzonym w tym celu internetowym forum mieszkańców, przez okres przynajmniej 2 tygodni od zamieszczenia tego dokumentu na stronie internetowej powiatu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/392/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu przystąpiło do drugiego etapu akcji społecznej "Przejrzysta Polska". Kontynuacja programu ma na celu utrwalenie procedur i rozwiązań wprowadzonych w 2005 roku, a dotyczy przejrzystych reguł funkcjonowania administracji publicznej.
Akcja "Przejrzysta Polska" jest akcją społeczną skierowaną do samorządów. Jej celem jest przyczynienie się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej poprzez promowanie uczciwości i skuteczności działania samorządu.
Akcja "Przejrzysta Polska" realizowana jest w oparciu o następujące zasady:
- Partycypacji społecznej,
- Przewidywalności,
- Rozliczalności,
- Braku Tolerancji dla Korupcji,
- Przejrzystości Fachowości.
Jednym z obligatoryjnych zadań do zrealizowania w ramach zasady partycypacji jest opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych. Wypracowanie procedury ma na celu zwiększenie roli mieszkańców powiatu poznańskiego w tworzeniu wizji jego rozwoju poprzez możliwość aktywnego wyrażenia swojego stanowiska.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 14:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21