BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/394/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego. 

Rada Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 592 ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 ze zmianami) uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego w regulaminie będącym załącznikiem do uchwały wprowadza się zmiany:
1. W § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "6.2. Wysokość nagród indywidualnych wynosi:
- w kategorii młodzik 14-15 lat
a) I nagroda - 2500 zł netto
b) II nagroda - 2000 zł netto
c) III nagroda -1500 zł netto
- w kategorii junior 16- 19 lat
a) I nagroda - 2500 zł netto
b) II nagroda - 2000 zł netto
c) III nagroda - 1500 zł netto
- w kategorii młodzieżowca 19 -23 lata
a) I nagroda - 2500 zł netto
b) II nagroda - 2000 zł netto
c) III nagroda - 1500 zł netto".
2. W § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "7.1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu do Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków".
3. § 8 otrzymuje brzmienie: "8. Nabór wniosków ogłasza się do końca listopada każdego roku".
4. § 9 otrzymuje brzmienie: "9. Druk wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą".
5. W § 10 punkt 1 c) otrzymuje brzmienie: "10.1c jeden przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą".
6. § 13 otrzymuje brzmienie: "13. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości, a ich wręczenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu".
7. We wniosku o przyznanie nagrody stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27.09.2005 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6. Kategoria wiekowa (młodzik, junior, młodzieżowiec):".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/394/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego.

Wyrażenie uznania młodym reprezentantom szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych Powiatu Poznańskiego za ich dobre wyniki i osiągnięcia sportowe poprzez przyznanie nagród finansowych jest formą podziękowania za promowanie powiatu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały regulującej zasady i tryb przyznawania nagród młodym sportowcom, finansowanych ze środków budżetu powiatu jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11040
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15