BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/395/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/295/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego.

Rada Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r . o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 592 ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 ze zmianami) uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/295/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego w regulaminie będącym załącznikiem do uchwały wprowadza się zmiany:
1. W § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "3.2. Wysokość nagród wynosi:
a) nagroda I stopnia - 2500 zł netto
b) nagroda II stopnia - 2000 zł netto
c) nagroda III stopnia - 1500 zł netto". 
2. W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "4.1 Wnioski o przyznanie nagród składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu do Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków".
3. § 5 otrzymuje brzmienie: "5. Nabór wniosków ogłasza się do końca listopada każdego roku".
4. § 6 otrzymuje brzmienie: "6. Druk wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego".
5. W § 7 punkt 1 c) otrzymuje brzmienie: "7.1c) jeden przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą".
6. § 10 otrzymuje brzmienie: "Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości, a ich wręczenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/395/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego.

Docenienie osób, które z pełnym zaangażowaniem i często bezinteresownie pracują z młodymi sportowcami, poświęcając swój wolny czas, a niekiedy i środki, jest sprawą niezwykle ważną. To dzięki społecznej pracy działaczy i ich oddaniu młodym ludziom możliwy jest rozwój sportu młodzieżowego w Polsce oraz osiąganie dobrych wyników na arenie krajowej i międzynarodowej Wobec powyższego podjęcie uchwały regulującej zasady i tryb przyznawania nagród wyróżniającym się trenerom lub działaczom sportu młodzieżowego, finansowanych ze środków budżetu powiatu poznańskiego jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11115
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21