BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/399/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy do wysokości 5.000.000 zł. 
2. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ustępie nr 1 nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1 zostaną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2007 - 2010. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/399/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r. 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2006.

Zgodnie z art. 82 ust. 11 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i w związku z planowanym zwiększeniem wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu wnosi o podjecie powyższej uchwały.
Zapis art. 169 powyższej ustawy stanowi iż łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku Powiatu Poznańskiego kwoty te w okresie spłat kredytów i pożyczek nie przekroczą 5%.
Zapis art. 170 ustawy o finansach publicznych mówi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem.
Również w tym przypadku łączna kwota długu w okresie do 2015 roku nie przekroczy 21%. Wysokość ta najwyższa jest w roku 2007 r. a począwszy od roku 2008 spada corocznie o ok. 4 punkty procentowe.
W związku z pilnymi potrzebami sfinansowania planowanych wydatków i mając na uwadze powyższe uzasadnienie Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie powyższej uchwały.
Faktyczna wysokość zaciąganego kredytu zależeć będzie od ostatecznych potrzeb kredytowych powiatu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 10:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10519
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10