BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/400/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 lutego 2006r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1.W Uchwale Nr XXXVIII/354/II/2006 § 2, tiret 1 otrzymuje brzmienie:
- "7,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 października 2006 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/400/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z Radą Powiatu, stosownie do swoich możliwości finansowych Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o urealnienie wartości punktu dla ustalenia wysokości wynagrodzeń. Wprowadzenie zaproponowanej zmiany pozwoli kierownikowi jednostki podległej powiatowi na bardziej racjonalne ustalenie wynagrodzeń pracowników.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 10:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8159
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12