BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/401/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001, Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XLII/379/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego powołuje Komisję Stypendialną w składzie:
1. Przemysław Wantuch - Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu - Przewodniczący Komisji,
2. Piotr Pietryga - Pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu - członek Komisji,
3. Agnieszka Przybylska - Pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu - członek Komisji,
4. Grażyna Mazurkiewicz - Kierownik działu ds. rodzin zastępczych i pomocy środowiskowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - członek Komisji,
w celu weryfikacji formalnej wniosków indywidualnych uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku zrealizowaniem przez Powiat Poznański Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/401/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

Wdrażanie przez Powiat Poznański programu pomocy stypendialnej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponagimnazjalnych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nakłada na Powiat Poznański obowiązek powołania Komisji Stypendialnej w celu oceny wniosków indywidualnych uczniów pod kątem spełniania kryteriów kwalifikacyjnych programu. Zweryfikowane wnioski indywidualne staną się podstawą do złożonego przez Powiat Poznański w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wniosku o dofinansowanie programu stypendialnego dla uczniów. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w formie dofinansowania po zatwierdzeniu projektu.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10492
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26