BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/403/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: założenia Technikum w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Zakłada się 4 - letnie Technikum w Mosinie, ul. Topolowa 2.
2. Pod względem organizacyjno-prawnym szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

§ 2. Organizację szkoły określi statut. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2006r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/403/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

Uruchomienie Technikum w Mosinie jest związane z zainteresowaniem grupy absolwentów gimnazjów w zdobywaniu zawodu na poziomie technika. Dyrektor szkoły analizując rynek pracy i potrzeby pracodawców na swoim terenie jest przekonany, że taka szkoła jest potrzebna. Do tej pory w zespole istniało technikum uzupełniające będące ofertą dla uczniów po zasadniczej szkole zawodowej. Ponadto, dotychczasowe oferty kształcenia w liceum profilowanym, dające podstawowe wiadomości i umiejętności zawodowe lecz nie zapewniające po ukończeniu szkoły zawodu na poziomie technika, nie cieszą się powodzeniem. W związku z powyższym, utworzenie technikum rozszerzającego ofertę kształcenia w Mosinie jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 13:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7212
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23