BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/404/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania na wspólną realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów zakupu i montażu masztu antenowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmującego zasięgiem działania obszar miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104: Dz.U. z 2005 Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708) oraz art. 35, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1207: Nr 154 poz. 1801; Dz.U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2073; Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391; Nr 124 poz. 1152; Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135; Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365; Nr 267 poz. 2256) w związku z Uchwałą Nr XXIV /225/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Powiat poznański przekazuje środki finansowe, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na pokrycie kosztów zakupu i montażu masztu antenowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85141 § 6610) budżetu powiatu poznańskiego na 2006 r.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia z Prezydentem Miasta Poznania porozumienia określającego sposób przekazania środków finansowych i sposobu ich rozliczenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/404/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania na wspólną realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów zakupu i montażu masztu antenowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmującego zasięgiem działania obszar miasta Poznania i powiatu poznańskiego. 
Dnia 21 grudnia 2004 roku, Uchwałą nr XXIV/225/II/2004, Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę o utworzeniu, wspólnie z miastem Poznań i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmującego swym zasięgiem teren powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Na podstawie wzmiankowanej ustawy podpisano stosowne porozumienie o partycypacji powiatu w kosztach zakupu sprzętu i wyposażenia teleinformatycznego.
Niniejsza uchwała dotyczy przekazania przez powiat poznański kwoty 20.000,00 zł na zakup i montaż masztu antenowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego co w znaczący sposób poprawi łączność dyspozytora z zespołami ratownictwa medycznego operującymi na terenie powiatu poznańskiego.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 13:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7214
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23