BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr I/1/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr I/2/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr I/3/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
wyboru Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr I/4/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
wyboru Wicestarosty Poznańskiego.

Uchwała Nr I/5/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
wyboru Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr I/6/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
reprezentacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawach pracowniczych.

Uchwała Nr I/7/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Ireneusza Sobiaka.

Uchwała Nr I/8/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr XLV/411/II/2006 z dnia 17 października 2006r.

Banery