BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr II/9/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
wstąpienia na miejsce radnego Pana Ireneusza Sobiaka kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała Nr II/10/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/11/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.

Uchwała Nr II/12/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Oświaty i Wychowania.

Uchwała Nr II/13/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.

Uchwała Nr II/14/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała Nr II/15/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Uchwała Nr II/16/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr II/17/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Uchwała Nr II/18/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Statutowej i Spraw Organizacyjnych.

Uchwała Nr II/19/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Uchwała Nr II/20/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007.

załącznik do uchwały nr II/20/III/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr II/20/III/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-12-27 11:34

Uchwała Nr II/21/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mariana Walnego.

Uchwała Nr II/22/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

 

Banery