BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 23/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie "Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 12:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 11:14
­ Uchwała Nr 24/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wokół Starostwa wraz z wykonaniem projektu aranżacji zieleni wewnątrz urzędu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-30 14:51
Uchwała Nr 25/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 11:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 11:19
Uchwała Nr 26/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 27/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 11:38
Uchwała Nr 28/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 listopada 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego wynajęcia sali sesyjnej dla Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego w celu zebrania sprawozdawczo - wyborczego w dniu 18 grudnia 2006 r.
Uchwała Nr 29/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Uchylenia Uchwały Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.11.06 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego
Uchwała Nr 30/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 listopada 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych polegających na przełożeniu ocieplenia w stropie ostatniej kondygnacji w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 31/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 listopada 2006r.

 w sprawie:
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 32/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części).
Uchwała Nr 33/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez organizację imprezy "Nasza choinka" dla dzieci z Domów Dziecka z terenu powiatu poznańskiego
Uchwała Nr 34/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-12 13:30
Uchwała Nr 35/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
aktualizacji informacji na płycie multimedialnej promującej powiat poznański
Uchwała Nr 36/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez uczestnictwo w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2007.
Uchwała Nr 37/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków na promocję oferty inwestycyjnej powiatu poznańskiego poprzez udział i współorganizację stoiska promocyjnego na Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie.
Uchwała Nr 40/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
 zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Roboty zewnętrzne przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18"
Uchwała Nr 41/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę osłon na materace i poduszek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-14 09:07
Uchwała Nr 42/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Uchwała Nr 43/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznacza się środki finansowe na promocję powiatu poznańskiego w szczególności poprzez umieszczenie reklamy, logo podczas 49 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski oraz Wielkiego Balu Sportowca 2007.
Uchwała Nr 44/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty do 1.050 zł na organizację spotkania świątecznego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego.

Banery