BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Informacja dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. "wieczorynek", szpitalnych oddziałów ratunkowych - SOR oraz Izb Przyjęć - IP 

Wieczorynki

W razie zachorowania każdy pacjent może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działają 42 placówki.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową (szczegóły wizyt domowych niżej, na czerwono).

Wykaz placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Wielkopolsce

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć
to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską terapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Wielkopolsce

Wykaz Izb Przyjęć w Wielkopolsce

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także - w razie potrzeby - wizyty domowe) - dzwonimy do placówki, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

- jesli podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze- lekarz stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk L4. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza POZ po tzw. "L4".

Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 800 190 590.

Informacje ze strony internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Narodowy Fundusz Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2013-04-04 12:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 12:25

Informacje archiwalne

Rostrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2011 roku

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2011-05-02 14:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:37

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2010 roku

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2010-05-05 13:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:38

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w 2009 roku

Nazwa organizacji, siedziba Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
Stowarzyszeniu 
„Aktywni Wielkopolanie”, Swarzędz
Działania promujące zdrowie i  podnoszenie jego potencjału - Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia  zdrowia  i  życia  w teorii i w praktyce 21 350
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, Luboń Działania promujące zdrowie i podnoszenie jego potencjału

8 745

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Poznaniu Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności powiatu poznańskiego ( Gminy Murowana Goślina, Luboń, Swarzędz, Komorniki) 6 000
Mosińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Mosina Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach zagrożenia życia i zdrowia 450
Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu, Puszczykowo Rajd Po Zdrowie w Mikroregionie 8 194,90
Fundacja „Światło”, Poznań „Rzeka życia” – program łagodzenia stresu dla osób chorych onkologicznie i ich bliskich 5 260
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2009-09-08 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-20 09:15

Dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych są przyznawane w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2007-08-01
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2007-08-01 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-16 14:39

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w 2008 roku

1. Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” z siedzibą w Owińskach
Zadanie pn. "Promocja świadomego macierzyństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Poznańskiego" 
Kwota dotacji: 8800 zł.

2. Stowarzyszenie „Aktywni Wielkopolanie” z siedzibą w Swarzędzu
Zadanie pn. "Promocja i Ochrona Zdrowia – „Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce”"
Kwota dotacji - 12.830 zł

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2008-06-10 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 12:16

Informacja o wynikach konkursu

W konkursie ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na rok 2007 przyznano dotację:

1. Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" z siedzibą w Komornikach w wysokości 9240 zł na realizację zadania pod nazwą "Tygodniowy wypoczynek rehalibiltacyjny Mierzyn k. Międzychodu"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2007-08-01
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2007-08-01 10:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 12:15

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12913
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-23 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00