BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Definicja organizacji pozarządowej zawarta została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U.2018.450. ze zm.).

Art. 3 ust. 2 stanowi:

Organizacjami pozarządowymi są:
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
niedziałające w celu osiągnięcia zysku; 
osoby prawne  lub jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2007-08-13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-08-13 10:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 07:54

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 22754
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-12 07:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33