BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w dniu 27 października 2021 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-11-03 10:03

 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-05-26 10:27

 

Roczny program na rok 2021

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w dniu 28 października 2020 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-08 11:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 11:33

 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2020-05-14 14:46
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 09:02

 

drukuj całą stronę

Banery