BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-09-27 16:00

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

 

– 20 września 2021 roku, poniedziałek – w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

 

– 21 września 2021 roku, wtorek – w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

 

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8 410 740.

 

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 13 września do 17 września 2021 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-09-13 12:01

 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.″

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-18 12:15

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu: Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:
– 15 lutego 2021 roku, poniedziałek – w godzinach od 15:00 do 16:45 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18
– 16 lutego 2021 roku, wtorek – w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz uwag można przesłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 5 lutego do 17 lutego 2021 roku. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 2228-975, 61 8410-740 lub 61 8410-557.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-04 12:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 14:00

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 5 października 2020 roku, wtorek – w godzinach od 15:00 do 17:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 6 października 2020 roku, środa – w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8 410-740.

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 25 września do 2 października 2020 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2020-09-25 14:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 11:48

 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-11-08 15:05
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 11:51

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu ww. uchwały.

 Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 4 listopada 2019 roku, poniedziałek – w godzinach od 15:00 do 17:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 5 listopada 2019 roku, wtorek – w godzinach od 11:00 do 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Wydział Promocji  i Aktywności Społecznej, pokój nr 228, tel. 61 2228-986 lub 61 8410-740.

Uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu (…) można także przesyłać na adres e- mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 29 października do 6 listopada 2019 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-10-28 14:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 11:53

 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-10-10 15:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 11:53

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 1 października 2019 roku, wtorek – w godzinach od 14:00 do 17:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 2 października 2019 roku, środa – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8410-740.

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 27 września do 7 października 2019 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-09-23 12:31
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 11:56

drukuj całą stronę

Banery