BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN PRACY
RADY POWIATU w POZNANIU NA ROK 2024 r.

Sesje Rady Powiatu w Poznaniu w 2024 roku zwoływane będą raz w miesiącu zazwyczaj w przedostatnią środę miesiąca z wyłączeniem miesiąca lipca. Sesje zwyczajne rozpoczynać się będą o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. W uzasadnionych przypadkach zwoływane będą sesje „nadzwyczajne” oraz w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

TERMINARZ I TEMATY SESJI RADY POWIATU w POZNANIU:

L.p.

Data

Tematyka

1.

12 czerwca

 

Raport o stanie powiatu oraz absolutorium

 

2.

28 sierpnia 

Informacja dotycząca działalności samorządowej instytucji kultury INSTYTUT SKRZYNKI - instytut dokumentacji, rozwoju i promocji dzieidzictwa kultturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

3.

18 września 

Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w Powiecie Poznańskim.

 

4.

 

23 października

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2023/2024.

Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

 

5.

 

20 listopada

1. Informacja nt. działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

2. Omówienie współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu Poznańskiego.

 

6.

 

18 grudnia

Sesja budżetowa.

Zgodnie z § 16 Statutu Powiatu Poznańskiego zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian
i uzupełnień w planie pracy Rady Powiatu w Poznaniu
.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2024-01-31
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-04-07 11:58
  • zmodyfikował: Cenkier Karol
    ostatnia modyfikacja: 2024-06-14 08:33

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2024

Banery