BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Terminy rękojmi

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Te terminy nie ulegają przedłużeniu o czas, gdy rzecz np. znajdowała się w naprawie.
Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
Podstępne zatajenie wady jest to takie umyślne działanie sprzedawcy, które ma na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego. Będzie to więc zatem np. ukrycie lub zamaskowanie wadliwości i inne podobne oszukańcze działania. O podstępnym zatajeniu można mówić także, jeżeli sprzedawca wiedząc o istnieniu wady, nie poinformował o niej pozostającego w nieświadomości kupującego.

Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. Jeżeli kupujący przed upływem terminu zawitego powiadomił sprzedawcę o wadliwości przedmiotu sprzedaży, otwiera mu to możliwość obrony przed roszczeniami sprzedawcy z tej samej umowy sprzedaży - w drodze podniesienia zarzutu z tytułu rękojmi (np. w odpowiedzi na żądanie zapłaty ceny - zarzut częściowej bezzasadności w związku z jej obniżeniem stosownie do obniżenia wartości rzeczy w następstwie jej wadliwości).

Reklamację winniśmy zgłosić (art. 563 § 1 k.c.) w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady.
W przypadku artykułów żywnościowych terminy te są określone odrębnie. Określa je rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych (Dz.U. nr 23, poz. 186).

Do zachowania terminu zawiadomienia o wadzie wystarcza nadanie przed upływem terminu listu poleconego.

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminu do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy umów sprzedaży zawartych przed 1.01.2003r.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
    data wytworzenia: 2003-06-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-11 12:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 14:41

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3026
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-21 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15