BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest także umowa zawarta w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

Kwestie dotyczące zakupów dokonywanych poza lokalem przedsiębiorstwa uregulowane są w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271).
Najważniejsze jej postanowienia to: - Sprzedawca ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej lub pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy.
- Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (także wtedy, jeśli produkt nie posiada wad) w ciągu 10 dni od jej zawarcia, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pamiętać jednak należy, aby pismo przesłać odpowiednio wcześniej, tak aby dotarło ono do adresata do końca 10-dniowego terminu. Wprawdzie z przepisów nie wynika wprost taki wymóg, jednakże brak orzecznictwa sądowego i niejednolitość w piśmiennictwie nakazują taki sposób postępowania.
- Sprzedawca powinien poinformować konsumenta o możliwości takiego odstąpienia oraz wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu.
- Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, wówczas termin 10 - dniowy rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy konsument dowie się o tymże prawie; termin ten nie może być jednak dłuższy niż trzy miesiące od dnia wykonania umowy.
- Sprzedawca ma obowiązek wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy - jest to niezmiernie ważne jeżeli chcemy później wyegzekwować swoje prawo do odstąpienia od umowy, czy reklamacji zakupionego towaru, należy zatem zawsze domagać się takiego potwierdzenia.

Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

- charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
- sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
- powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
- prace budowlane,
- dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
- ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
- dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
    data wytworzenia: 2003-06-05
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-05 12:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 14:47

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1895
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-21 14:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15