BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Polubowny Sąd Konsumencki

Polubowny Sąd Konsumencki jest sądem polubownym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Może rozpatrywać spory wynikające z wykonania lub nienależytego wykonania umów, jakie zawarli konsumenci z przedsiębiorcami. Jednakże podjęcie sprawy przez sąd jest możliwe jedynie wtedy, gdy obie strony (konsument i sklep lub rzemieślnik) wyrażą na to zgodę, czyli dokonają zapisu na sąd polubowny. Możliwość korzystania z sądu konsumenckiego jest wielkim udogodnieniem zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy. Sąd działa szybciej niż sądy państwowe. Najdłuższe sprawy nie trwają więcej niż kilka miesięcy. Konsument wnosząc sprawę nie musi uiszczać wpisu sądowego, czyli opłaty bez której sąd państwowy nie podejmie żadnej czynności. Gwarancją bezstronności i obiektywności orzeczeń sądowych jest skład arbitrów. Otóż sąd orzeka trzyosobowo (tak w praktyce sądu poznańskiego). Przewodniczącym jest wieloletni fachowiec - pracownik Inspekcji Handlowej, który ma bogate doświadczenia w rozpatrywaniu sporów konsumenckich, jeden arbiter delegowany jest przez organizacje konsumenckie, a jeden przez organizacje przedsiębiorców. Istnieje także możliwość, że konsument sam dokonać wyboru arbitra z listy, która jest do wglądu w Inspekcji Handlowej. Sam przebieg postępowania różni się znacznie od sformalizowanej procedury obowiązującej w sądzie państwowym. Atmosfera jest przyjazna, każda ze stron może w spokoju przedstawić swoje racje i stanowisko. Sąd nakłania strony do zawarcia ugody. Zdecydowana większość spraw kończy się ugodą. Jest to rozwiązanie korzystne dla konsumenta i dla przedsiębiorcy. Strony, które były ze sobą w konflikcie przed sądem dochodzą do porozumienia bez konieczności prowadzenia żmudnego i czasochłonnego postępowania. Zawarcie ugody oznacza, że obie strony musza z części swoich roszczeń zrezygnować. Jednakże jest to niezbyt wygórowana cena załatwienia sprawy. Jeżeli nie można doprowadzić do ugody sąd musi przeprowadzić dalsze postępowanie. W razie potrzeby przesłuchuje świadków, bada dokumenty i może powoływać biegłych z celu wydania opinii. Opinia biegłych to jedyny wydatek z jakim strony musza się liczyć oddając sprawę do sądu. Należy jednak pamiętać, że wydatek ten nie ominąłby stron również w sadzie państwowym. Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc, jak sądu państwowego. Jedyną różnicą jest to, że postępowanie przed sądem polubownym jest jednoinstancyjne, a od wyroku sądu rejonowego można składać apelację do sądu okręgowego.


Zobacz też: Rzecznik radzi

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
    data wytworzenia: 2003-06-06
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-06 12:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 14:50

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4217
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-21 14:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 14:53