BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Wersja archiwalna  


Uchwała Nr 2834/2018
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

* * * *
Treść regulaminu - wersja dla czytnika ekranu
Schemat organizacyjny - wersja dla czytnika ekranu
 

Uchwała Nr 47/2018
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie:
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

 


Załącznik do Uchwały Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 31 sierpnia 2018 roku


schemat organizacyjny
 

Załącznik do Uchwały Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 12 grudnia 2018 roku


schemat organizacyjny

 


Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Rozdział II
Zasady kierowania Starostwem

 

Rozdział III
Organizacja Starostwa


Rozdział IV
Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych

Rozdział V
Podstawowe zadania wydziałów i stanowisk samodzielnych:

 

1) Biuro Rady

2) Gabinet Starosty

3) Wydział Organizacyjny

4) Wydział Finansów


5) Wydział Budżetu

6) Wydział Administracyjny

7) Biuro Zamówień Publicznych

8) Wydział Komunikacji i Transportu

 

9) Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

10) Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

11) Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

 

12) Wydział Nieruchomości


13) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

14) Wydział Radców Prawnych

 

15) Wydział Audytu i Kontroli
 

16) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

17) Wydział Edukacji

 

18) Wydział Inwestycji i Remontów
 

19) Wydział Gospodarowania Mieniem

20) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

21) Wydział  Informatyki

 

22) Wydział Kadr i Płac

 

23) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

24) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

25) Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 

26) Powiatowy Konserwator Zabytków

27) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

28) Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

29) Samodzielne Stanowisko ds. BHP


30) Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego


31) Geodeta Powiatowy

 

32) Inspektor Ochrony Danych

 

Rozdział VI
Przyjęcia klientów. Tryb załatwiania skarg i wniosków

 

Rozdział VII
Zasady planowania pracy

 

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism

Rozdział IX
Redagowanie i opracowywanie aktów prawnych

Rozdział X
Postanowienia końcowe


***
Schemat Organizacyjny Starostwa

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-14 10:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 11:50
  • Schemat organizacyjny
    Wersja graficzna schematu organizacyjnego

drukuj całą stronę

Banery