BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Rozdział II
Zasady kierowania Starostwem

 

Rozdział III
Organizacja Starostwa


Rozdział IV
Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych


Rozdział V
Podstawowe zadania wydziałów i stanowisk samodzielnych:

 

1) Biuro Rady

2) Gabinet Starosty

3) Wydział Organizacyjny

4) Wydział Finansów

5) Wydział Administracyjny

6) Biuro Zamówień Publicznych

7) Wydział Komunikacji i Transportu

 

8) Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

9) Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

10) Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów
 

11) Wydział Nieruchomości


12) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

13) Wydział Radców Prawnych
 

14) Wydział Audytu i Kontroli
 

15) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

16) Wydział Edukacji

 

17) Wydział Inwestycji i Remontów
 

18) Wydział Gospodarowania Mieniem

19) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

20) Wydział  Informatyki
 

21) Wydział Kadr i Płac

 

22) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

23) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 

24) Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 

25) Powiatowy Konserwator Zabytków

26) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

27) Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

28) Samodzielne Stanowisko ds. BHP


29) Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego


30) Geodeta Powiatowy

 

31) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Rozdział VI
Przyjęcia klientów. Tryb załatwiania skarg i wniosków

 

Rozdział VII
Zasady planowania pracy

 

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism

 

Rozdział IX
Redagowanie i opracowywanie aktów prawnych


Rozdział X
Postanowienia końcowe

Schemat Organizacyjny Starostwa

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 12:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 11:51
  • Schemat regulaminu organizacyjnego
    Wersja graficzna schematu regulaminu organizacyjnego

drukuj całą stronę

Banery