BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Koordynator czynności kancelaryjnych

Alina Pindera
tel. 61 8410-757
e-mail: alina.pindera@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 306

Pracownicy wydziału:

Zenona Bojarska   - 61 8410-585 - pok. nr 22, ul. Jackowskiego 18,
Danuta Śledzińska -  61 8410-670 - pok. nr 22, ul. Jackowskiego 18,
Jakub Kominek      - 61 8410-753 - pok. nr 017, parter, ul. Słowackiego 8.

 

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. prowadzeniem archiwum zakładowego,
 2. wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 3. nadzorowaniem czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych) i bieżącą wspólpracą w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi starostwa,
 4. prowadzeniem archiwum elektronicznego,
 5. współpracą z Archiwum Państwowym.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Pindera
 • opublikował: Kominek Jakub
  data publikacji: 2012-07-04 15:21
 • zmodyfikował: Kominek Jakub
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-07 08:33

drukuj całą stronę

Banery