BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.


 

Rok 2023

Lp.
Data
wpływu
Przedmiot petycji Podmiot wnoszący Termin
odpowiedzi
do dnia
Przebieg
postępowania
1. 15.02.2023

w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (PDF 136.63kB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
15.05.2023

 

 

2. 06.03.2023

w sprawie zmiany organizacji ruchu oraz oznakowania na ul. Śliwkowej w Biskupicach (PDF 239.04kB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
06.06.2023

 

 

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2023-02-20 15:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-20 16:02

 


 

drukuj całą stronę

Banery