BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ FINANSÓW

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Anna Matuszak
tel.: 61 8410-566
e-mail: anna.matuszak@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 305

Z-ca Dyrektora Wydziału
Anna Lachowicz

tel.: 61 8410-785
e-mail: anna.lachowicz@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 305

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-649
III piętro, pok. 304,305,305a,306

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. 1. wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:

  1) prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

  2) opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,

  3)  kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

  4) współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

  5) opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,

  6) dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

  2. prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

  1) prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,

  2) prowadzeniem ewidencji i pobieraniem wybranych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów Skarbu Państwa,

  3) prowadzeniem ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,

  4) windykacją należności Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

  5) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  6) współdziałaniem z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i innymi organizacjami,

  7) opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i ochrony wartości pieniężnych,

  8)  przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

  9)  prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  10)  opracowaniem projektu instrukcji obiegu dokumentów  finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowaniem jej przestrzegania,

  11) prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

  12) sporządzaniem w imieniu Powiatu Poznańskiego deklaracji podatkowej i innych sprawozdań i zestawień, wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu

 

  Zobacz także:
 ⇒ Budżet
 • autor informacji: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 01.12.2009
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2003-06-12 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:25

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 11614 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-01 10:25 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-04-20 14:54
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.