BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków:

   poniedziałek:     7:30 - 16:30
   wtorek - piątek:     7:30 - 14:30

  Punkt Potwierdzania Uprawnień Osób Niepełnosprawnych:

   poniedziałek:      7:30 - 16:30
   wtorek - piątek:      7:30 - 14:30

Informacja telefoniczna:

   poniedziałek - piątek:     7:30 - 14:30

Wydawanie orzeczeń:

   poniedziałek:     7:30 - 16:30
   wtorek - piątek:     7:30 - 14:30

e-mail zespołu:     orzekanie@powiat.poznan.pl

tel.:  61 8410-704, 61 8410-705 lub 61 8410-706

Dyrektor Wydziału
Marzenna Perkowska
e-mail: marzena.perkowska@powiat.poznan.pl
parter, pok. 031 C
tel.: 61 2228-850

Zastępca Dyrektora
Natalia Kubiak
e-mail: natalia.kubiak@powiat.poznan.pl

tel.: 61 2228-859
parter, pok. 031 A

Sekretarz
Elwira Zegar

e-mail: elwira.zegar@powiat.poznan.pl
parter, pok. 031 A
tel.: 61 2228-859

Kierownik Referatu Obsługi Klienta
Michał Garczyński
e-mail: michal.garczynski@powiat.poznan.pl
parter, pok. 022

Referat Obsługi Klienta
Beata Rynowiecka
Roksana Żakowska
parter, pok. 022

Katarzyna Główczak
Marcin Pyszniak
Magdalena Wolanin

parter, pok. 08

p.o. Kierownika Referatu Administracyjnego
Agnieszka Żarna
e-mail: agnieszka.zarna@powiat.poznan.pl
parter, pok. 016

Referat Administracyjny
Ewelina Chwiałek
Paulina Owczarzak
Alina Zbierska
parter, pok. 018
tel.: 61 8410-704, 61 8410-705, 61 8410-706

Marzena Grzelka
Lidia Morkowska
Monika Spychała
parter, pok. 016

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji:
Piotr Generowicz
parter, pok. 031 B
tel.: 61 2228-961

Samodzielne stanowisko do weryfikacji orzeczeń:
Edyta Błaszkowiak
parter, pok. 031 B
tel.: 61 2228-961

Samodzielne stanowisko do spraw baz danych:
Adam Jarecki
parter, pok. 031 B
tel.: 61 2228-961

Kierownik Referatu Orzeczniczego
Dorota Cieślak
e-mail: dorota.cieslak@powiat.poznan.pl
parter, pok. 029

Przewodniczący składów orzeczniczych
Lek.med. Ewa Chirowska-Jankowska
dr n. med. Helena Dominiak-Rybarczyk
Lek.med. Mariusz Ganske
Lek.med. Witold Goździk
dr n. med. Katarzyna Grabańska-Martyńska
Lek.med. Maria Idziak

Lek.med. Ewa Jóźwik
Lek.med. Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak

Lek.med. Elżbieta Maciejewska
Lek.med. Robert Matuszewski
Lek.med. Barbara Osińska-Kapturek
Lek.med. Michał Ratajczak
Lek.med. Ewa Śpikowska
Lek.med. Iwona Tuzel


Członkowie zespołu do spraw orzekania
Natalia Dobczyńska

Sylwia Marciniak
Alicja Sendys
Elżbieta Stachera

Anna Szczepankiewicz
Lidia Zalewska-Susmarska
Agnieszka Zielińska

Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań
:

 1. o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
 2. o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 3. o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Do zadań Wydziału należy m.in. wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

Pomieszczenia zespołu są w pełni przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2004-04-29
 • opublikował: Jarecki Adam
  data publikacji: 2004-04-29 10:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 12:52

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Słowackiego 8, 60-823 Poznań oraz  Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gieparda-Bereszyńska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 13:48

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 181897
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-06-30 13:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14