BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Marek Jóźwiak
tel.: 61 8410-666
e-mail: marek.jozwiak@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 134

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-503
II piętro, pok. 208

tel.: 61 8410-521
II piętro, pok. 206

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. opracowaniem i aktualizowaniem planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowaniem jego realizacji,
 6. prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. nadzorem  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nad kancelarią niejawną.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak
  data wytworzenia: 2003-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-06-24 11:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 09:06

drukuj całą stronę

Banery