BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Informacja

Zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - stanowiska archelologicznego Sobota stan.52, obszar AZP 49-26/189 - cmentarzyska megalitycznego kultury pucharów lejkowatych, położonego na dz. nr ewid. 97 w obrębie Sobota, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. zgodnie z załącznikiem graficznym.
(Po-WD.5140.8550.3.2024)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-22 11:47

Informacja

Zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego budynku mieszkalnego - willi wraz z ogrodem w m. Puszczykowo przy ul. Karola Libelta 4 w granicach działki o numerze 1621 obręb 0001 Puszczykowo, gm. Puszczykowo, pow. poznański. (Po-WD.5140.12627.2.2023)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-12-28 13:26

Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego historycznego układu urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie gm. Puszczykowo m., powiat poznański, województwo wielkopolskie (Po-WD.5140.6291.9.2017)

Granice obszaru będącego przedmiotem niniejszego postępowania:

Wytłuszczonym drukiem podano numery działek znajdujących się w granica obszaru przeznaczonego do wpisu

Granica wschodnia:  wschodnia granica działek nr 2062, 2061, 2060/2, 2060/1, 1575, 1574, 1497, 1496, 1495/4, 1493, 1490, 1489, 1486

Granica północna: północna granica działek 1486, 1487: północna granica działki 1483 na odcinku od punktu styku działek nr 1487, 1483, 1484 - do punktu styku działek nr 1475/2, 1483, 1474; północna granica działek nr 1475/2, 1476/2, 1477.

Granica zachodnia: zachodnia granica działek nr 1477, 1479; północna granica działek 1479, 1482; zachodnia granica działki 1483, na odcinku od punktu styku działek 1482, 1483, 1458/1 do punktu styku działek nr 1483, 2058, 1568; północna granica działki 2058; zachodnia granica działki 2058 - na odcinku od punktu styku działek nr 2058, 1567, 2055 - do punktu styku działek 2058, 2057, 2056; północna granica działki nr 2057

Granica południowa: południowo-zachodnia granica działek nr 2057, 2058, 2059; południowo-wschodnia granica działki nr 2059 - na odcinku od punktu styku działek nr 2059, 2043/4, 2205 do punktu styku działek nr 2059. 2062, 2063; południowa granica działki nr 2062.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-21 13:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:43

Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w miejscowości Wiry k/Poznania,  zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego  do rejestru zabytków – Domu Parafialnego przy ul. Komornickiej nr 173 wraz z gruntem pod budynkiem w miejscowości Wiry, gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/12 (Po-WD.5140.3192.4.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-09 13:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:44

Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, na wniosek Pani Ewy Łukasik i Pana Mariana Łukasika - użytkowników wieczystych gruntów, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków – nieruchomości zabudowanej wraz z budynkami: dworca kolejowego, obecnie domu mieszkalnego i szaletu, obecnie budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej nr 8 w miejscowości Strykowo, gm. Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 449/8 (Po-WD.5140.5002.6.2016.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-09 13:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:44

Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego  do rejestru zabytków - cmentarza ewangelicko-unijnego w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie - zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 213/2, 213/3, 213/4. (Po-WD.5140.3907.1.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-20 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:44

Informacja

Informuje się, że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków – zabytków nieruchomych: cmentarza przykościelnego wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, zlokalizowanych na działce oznaczonej geod. nr ewid. 233/2 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak Po-WD.5140.8962.3.2017-2018 z dnia 04.04.2018  r.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-17 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:46

Informacja

W związku z Postanowieniem nr 14/2018 z 10.01.2018 r. wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 (Po-WD.5140.618.10.2017), informuje się, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił:

1) wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo m., pow. poznański;.

2) dopuścić Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo w charakterze organizacji społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-26 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:46

drukuj całą stronę

Banery