BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 Dotacje

Zabytki 2021 (wyniki)

Rada Powiatu w Poznaniu na XXIX  sesji w dniu 28 kwietnia 2021 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Oto zestawienie udzielonych dotacji, formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest inna niż wnioskowana) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Natalią Siejek, mail: natalia.siejek@powiat.poznan.pl, tel. 61 2228 986, pok. 228, piętro II,  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 stosując się do obowiązujących w Starostwie zasad bezpieczeństwa związanych z załatwieniem spraw osobistych w Urzędzie w czasie panującej pandemii koronawirusa. Prosimy się z nimi zapoznać na stronach www.bip.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-04-28 13:14

 

Zabytki – Nabór 2021

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia
8 lutego 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku
(decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-05 16:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-28 13:44

Informacje archiwalne

Rada Powiatu w Poznaniu na XIX  sesji w dniu 7 maja 2020 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Oto zestawienie udzielonych dotacji, formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest inna niż wnioskowana) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Natalią Siejek  pok. 228, piętro II, tel. 61 2228-986, mail: natalia.siejek@powiat.poznan.pl,  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 stosując się do obowiązujących w Starostwie zasad bezpieczeństwa związanych z załatwieniem spraw osobistych w Urzędzie w czasie panującej pandemii koronawirusa. Prosimy się z nimi zapoznać na stronach www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2020-05-07 15:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:26

Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1201/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę Nr 1044/2020 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2020-04-28
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2020-04-28 15:31

 

Zabytki – Nabór 2020

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia
11 lutego 2020 roku do dnia 3 marca 2020 roku
(decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2020-02-10 14:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:27

Rada Powiatu w Poznaniu na V  sesji w dniu 27 marca 2019 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2019 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Natalią Siejek  pok. 228, piętro II, tel. 61 2228 986, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Oto zestawienie udzielonych dotacji, formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest niższa niż wnioskowana) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2019-03-27 15:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:28


Zabytki - nabór wniosków 2019

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2019 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, w terminie od 31 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  ul. Jackowskiego 18).

Szczegóły dotyczące naboru są także w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej - p. Natalia Siejek  pok. 228, piętro II, tel. 61 2228-986, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl lub na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-01-30 15:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:29


 

Rada Powiatu w Poznaniu na XXXIX  sesji w dniu 23 maja 2018 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Natalią Siejek  pok. 228, piętro II, tel. 61 2228-986, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Oto zestawienie udzielonych dotacji oraz formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest niższa niż wnioskowana).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-23 14:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:30

 

Zabytki: nabór wniosków 2018

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r., do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18).

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Szczegóły dotyczące naboru są także w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej - p. Natalia Siejek  pok. 228, piętro II, tel. 61 2228-986.


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-09 15:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 14:32

drukuj całą stronę

Banery