BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


Informacje archiwalne
 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-29 15:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 11:58

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 1 marca 2017 r., do godz. 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-01-27 14:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:14

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r. zatwierdziła zmieniony preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy II naboru wniosków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-10-20 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:30

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy II naboru wniosków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-06-29 13:09
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:32

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza II nabór wniosków w roku 2016 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 19 maja do dnia 17 czerwca 2016 r., do godziny 15:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-05-18 15:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:32

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy I naboru wniosków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-05-18 14:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:33

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2016 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adrianna Wulczyńska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Adranna Wulczyńska
  data publikacji: 2016-03-16 10:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:34

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2015 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy II naboru wniosków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-08-26 12:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:35

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza II nabór wniosków w roku 2015 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-06-29 16:41
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:36

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 20 maja  2015 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2015 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy I naboru wniosków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-05-20 15:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:36

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2015 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-03-20 09:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:37

 

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2014 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz dotyczy II naboru wniosków.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Babczyszyn
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Weronika Babczyszyn
  data publikacji: 2014-08-28 09:57

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza II nabór wniosków w roku 2014 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Babczyszyn
  data wytworzenia: 2014-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-07-10 08:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:38

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2014 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Sikorski Tomasz
  data publikacji: 2014-04-30 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 08:43

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza I nabór wniosków w roku 2014 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2014-03-13 13:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:41

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-03-20
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2014-03-20 08:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:42

Rozstrzygnięto nabór wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2013 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem udzielonych dotacji.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-09-30 15:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:42

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza, na podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

I nabór wniosków w roku 2013 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-08-20 14:22
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:43

Remonty zabytków dofinansowane! Rozstrzygnięto II nabór wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2012 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Z budżetu powiatu poznańskiego dofinansowane zostały trzy przedsięwzięcia. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem udzielonych dotacji.
 

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2012-10-25 09:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:44

II nabór wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wojtunik
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2012-09-10 13:02
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:45

Dofinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w 2012 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków!
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wojtunik
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-08-30 13:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:45

Nabór wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza, na podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nabór wniosków w roku 2012 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie:

Wniosek

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wojtunik
  • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
   data publikacji: 2012-05-24 09:14
  • zmodyfikował: Agata Poleska
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:45

W ramach II naboru wniosków dofinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w 2011 roku!

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-08-30 15:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 08:50

II Nabór wniosków w roku 2011 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-06-30 14:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:46

Dofinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w 2011 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-06-30 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 15:12

Nabór wniosków w roku 2011 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

Ogłasza, na podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-05-20 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 15:11

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6557
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-05-19 13:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26