BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
 (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Podlega publikacji RTF

2.

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

3.

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

4.

Rejestr wydawanych kart wędkarskich

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

5.

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

6.

Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego:
(link do informacji - osuwiska ...)

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Podlega publikacji (...)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 14:30

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-04-10 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-10 09:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-07-03 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja hiperłącza

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 101760
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-07-03 14:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40