BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi opracowano w 2007 r. rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego. W wykonanej w 2012 r. aktualizacji rejestru lokalizacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk przedstawiono na fragmentach map topograficznych, które zawierają karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk (tabela poniżej). Ich orientację w skali powiatu poznańskiego przedstawiono na mapie poglądowej  (link do mapy poglądowej).

W 2017 roku Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy opracował „Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 – pow. poznański, woj. wielkopolskie”. Dane o lokalizacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi Państwowy Instytut Geologiczny wprowadził do bazy SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej). Z danymi bazy SOPO można zapoznać się na stronie:  http://osuwiska.pgi.gov.pl  – zakładka Aplikacja.

W związku z powyższym aby mieć kompleksową informację nt. miejsc występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w granicach powiatu poznańskiego, należy korzystać z informacji przedstawionych poniżej - rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi i z bazy SOPO.

Karty rejestracyjne osuwisk

Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
          Gmina Murowana Goślina
  Os1 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 537.69kB   T1 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 747.45kB
    T2 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 647kB
    T3 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 662.82kB
          Gmina Pobiedziska
  Os2 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 600.34kB   T14 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 588.5kB
  Os3 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 630.63kB   T16 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 636.24kB
  Os4 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 681.13kB   T17 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 1.12MB
  Os5 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 595.81kB   T18 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 820.31kB
  Os15 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 932.65kB   T19 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 655.33kB
    T20 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 681.95kB
    T21 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 833.1kB
         Gmina Swarzędz
  Os6 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 465.26kB   T5 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 720.28kB
    T6 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 822.37kB
    T7 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 574.99kB
    T8 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 698.7kB
    T9 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 765.14kB
    T10 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 611.63kB
    T11 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 625.69kB
    T12 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 674.36kB
    T13 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 1.47MB
    T15 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 531.6kB
         Gmina Mosina
  Os7 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 688.03kB   T26 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 761.4kB
  Os10 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 585.55kB   T27 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 843.8kB
  Os11 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 558.35kB   T29 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 868.12kB
  Os12 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 657.18kB   T30 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 951.14kB
  Os13 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 832.72kB   T31 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 692.75kB
  Os14 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 647.44kB   T32 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 638.03kB
  Os16 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 620.68kB   T33 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 885.2kB
    T34 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 977.41kB
        Gmina Puszczykowo
  Os8 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 655.92kB   T28 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 1.59MB
        Gmina Stęszew
  Os9 - karta rejestracyjna osuwiska PDF 514.59kB   T22 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 791.88kB
    T23 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 780.95kB
    T24 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 624.4kB
    T25 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 828.51kB
    T35 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 935.83kB
    T36 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 930.14kB
        Gmina Czerwonak
    T4 - Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi PDF 816.91kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-03-07 11:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 12:42

drukuj całą stronę

Banery