BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Inspektor Ochrony Danych - Monika Tylska
tel.: 61 8410-739
e-mail: monika.tylska@powiat.poznan.pl
segment B - III piętro, pok. 307

Do zadań Inspektora Ochrony Danych „IOD” należą zadania określone w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.


Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Paweł Sliwowski
tel.: 61 8410-569
e-mail: ziod@powiat.poznan.pl
segment D - III piętro, pok. 331

Zastępca Inspektora Ochrony Danych swoje obowiązki wykonuje tylko i wyłącznie w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-07-17 11:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 08:47

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez
  e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
  z przepisów prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
       - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-06-14 15:40

drukuj całą stronę

Banery