BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr V/31/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr V/32/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
ustanowienia przez Powiat Poznański prawa bezpłatnego użytkowania trzymetrowego pasa nieruchomości, położonej w Swarzędzu przy ul. Mielżyńskiego 5A.

Uchwała Nr V/33/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z gminy Murowana Goślina.

Uchwała Nr V/34/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 podmiotom prowadzącym działalność nie związaną z ochroną zdrowia.

Uchwała Nr V/35/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/27/99 z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienioną uchwałą nr V/39/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999r., oraz uchwałą nr IV/26/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Uchwała Nr V/36/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie z dniem 1 września 2003r. Liceum Ogólnokształcącego w Pobiedziskach-Letnisko przez Gminę Pobiedziska.

Uchwała Nr V/37/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy szkoły średniej w Swarzędzu.

Banery