BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/34/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 podmiotom prowadzącym działalność nie związaną z ochroną zdrowia.

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 podmiotom prowadzącym działalność nie związaną z ochroną zdrowia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr V/34/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 stycznia 2003r.

Niniejsza Uchwała ma na celu zwiększenie przychodów z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.
Dotychczasowe przeznaczenie budynku na działalność wyłącznie medyczną ogranicza krąg potencjalnych najemców do podmiotów świadczących usługi medyczne i jednocześnie uzależnia sytuację ekonomiczną przedmiotowej nieruchomości od kondycji sektora służby zdrowia.
Zainteresowanie podmiotów z branży medycznej wolnymi powierzchniami przeznaczonymi do najmu w ostatnim okresie jest ograniczone. Przykładem na powyższe twierdzenie jest fakt, że na III piętrze przedmiotowego budynku od ponad roku znajdują się wolne powierzchnie, które pomimo starań dotychczasowego zarządcy nie zostały wynajęte.
Z uwagi na fakt, iż w budynku przy ul. Słowackiego 8 prowadzona jest działalność medyczna, priorytetem jest wynajęcie pomieszczeń podmiotom świadczącym usługi z zakresu ochrony zdrowia. W przypadku trudności z pozyskaniem najemców prowadzących działalność medyczną możliwe jest wynajęcie pomieszczeń podmiotom, świadczącym usługi pozamedyczne.
Jednym z rozwiązań jest przeznaczenie IV kondygnacji budynku pod działalność komercyjną np. na działalności o charakterze dydaktyczno-oświatowym jest w pełni uzasadniona, ponieważ:
- po przeprowadzce jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do budynku przy ul. Jackowskiego 18 do wynajęcia zostanie przeznaczona powierzchnia blisko 800 m2,
- w kompleksie pomieszczeń usytuowana jest sala konferencyjna, którą można zagospodarować jako salę wykładową,
- istnieje możliwość uzyskania wyższej stawki za 1 m2 najmu.
Celem powyższego rozwiązania jest pozyskanie Najemcy strategicznego, który zagospodaruje wskazaną powierzchnię usytuowaną na IV kondygnacji. Zaproponowane rozwiązanie zapewni możliwość kompleksowego remontu w/w kondygnacji i stworzenie w jej ramach spójnej całości.
Przeznaczenie parteru na działalność komercyjną jest również zasadne z przyczyn przytoczonych powyżej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 12:54

« wstecz

Banery